بغض....

وقتی میروی .... حرفی نزن

                       بگذار حس کنم

                                               بغضی گلویت را می فشارد....

/ 0 نظر / 75 بازدید