قسم به نامت....

.... دوباره نامت بهانه شد

باران شمال روانه شد....

قصه شد نام تو .... افسانه شد عشق من و تو....

کهنه شد دفتر شعرم.... چقدر غصه خوردم برای تو...

دوباره نامت بهانه شد...

دفتر شعر من گشوده شد....

بیاد نداری مرا .... یاد تو همراه نفسم شد...

قسم به نامت ...

دوباره نامت بهانه شد.....

/ 1 نظر / 59 بازدید
فــاطمه

اشعارتون فــــــــــوق الهادست[گل]