محراب دل


به ناودان خانه های شمال قسم...

به ‍پرچین شالیزارها قسم...

به گرمی کلبه های برفی شمال قسم....

به برگ های رقاص ‍پاییزی قسم...

به بخار نفس های مرد تنهای شمال قسم...

به چشمان نگران کبوتران ایوان خانه ما قسم...

به آفتاب تن آسای پاییزی قسم...

هنوز هم که به یادت می افتم

ناگهان قد میکشد اشک روی گونه هایم....

باور کن...

باز در محراب دلم سر به سجاده نام تو میگذارم...

/ 0 نظر / 21 بازدید