می ترسم فراموشم کنی...

می ترسم فراموشم کنی......

پس مثل بوی بهار نارنج میروم سراغ قاصدک ها.....

مثل شهاب گم میشوم در تنهایی ات....

مثل موج به یادت میروم تا قعر دریا....

مثل رود گم میشوم در جنگل....

می ترسم فراموشم کنی....

کاش پرستو بودم و لانه می ساختم کنج دیوار دلت....

کاش باران بودم و می کوبیدم بر شیشه اتاق مه گرفته ات....

کاش صدا بودم و در پژواک کوهستان نام تو را فریاد می کشیدم...

کاش مثل رعد و برق گاهی به ذهنت خطور میکردم....

 کاش لاله بودم و پرپر می شدم در هوایت...

میترسم فراموشم کنی...

روزی پروانه خواهم شد....

روزی پرستو ... روزی باران.... روزی ...

((تو با من چه کردی که یادم نمی روی))

/ 3 نظر / 132 بازدید